Zásady ochrany soukromí

Webové stránky www.tescomobile.cz (dále jen „webové stránky“) vlastní a provozuje společnost Tesco Mobile ČR s.r.o., IČ: 291 47 506, se sídlem Praha 10, Vršovická 1527/68b, PSČ 100 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 204139 (dále jen „Tesco Mobile“). Tyto Zásady ochrany soukromí (dále jen “Zásady”) společně se Všeobecnými podmínkami pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Tesco Mobile (dále jen „Všeobecné podmínky“) informují, jakým způsobem a za jakých podmínek může Tesco Mobile zpracovávat Vámi poskytnuté údaje a jaká práva ve vztahu ke zpracovávaným údajům Vám náleží.

Tesco Mobile postupuje při zpracování vašich osobních údajů v souladu se zákonem č. 127/2005 Sb., elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími relevantními právními předpisy. Tesco Mobile chrání veškeré údaje v nejvyšší možné míře, kterou lze s ohledem na stávající dostupné technické prostředky očekávat. Prosím přečtěte si pečlivě tyto Zásady a Všeobecné podmínky a seznamte se s relevantními právními předpisy.

Dovolujeme si vás upozornit, že při poskytování služeb elektronických komunikací společností Tesco Mobile se ochrana osobních údajů řídí Všeobecnými podmínkami.

1. Údaje, které můžeme o vás shromažďovat

Zpracováváme údaje, které jste o sobě poskytnuli prostřednictvím aplikace na webových stránkách při objednávkách produktů a služeb, případně pokud se registrujete za účelem účasti v marketingových akcích, soutěžích či spotřebitelských výzkumech nebo pokud nás kontaktujete prostřednictvím webového formuláře. Poskytnutí údajů je vždy dobrovolné.

2. Účely zpracování vámi poskytnutých údajů

Vámi poskytnuté osobní údaje slouží pro:

3. Marketing

V případě, že k tomu dáte souhlas, můžeme vás kontaktovat:

V případě, že o tyto nabídky máte zájem, stačí v příslušné aplikaci na webových stránkách zaškrtnout políčko podle Vašich preferencí. Pokud o žádnou z nabídek zájem nemáte, nebudeme vás kontaktovat. Pro změnu Vašich preferencí se přihlaste do internetové samoobsluhy nebo kontaktuje naši zákaznickou linku na čísle 841 11 22 55.

4. Sdílení údajů

Osobní údaje můžeme sdílet s třetími subjekty spolupracujícími se společností Tesco Mobile (Tesco Stores ČR a.s. Vršovická 1527/68b, 100 00 Praha 10, IČ 453 08 314, O2 Czech Republic, a.s, Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle. IČ 60193336. Společnost Tesco Mobile se zpracovávanými osobními údaji nakládá jako s přísně důvěrnými a s výjimkou anonymizovaných agregovaných dat nebo v případě, že zpřístupnění vyžaduje zákon nebo k tomu dáte souhlas, nejsou osobní údaje zpřístupňovány třetím stranám.

5. Přístup na jiné webové stránky

Webové stránky mohou odkazovat odkazy na jiné webové stránky, které jsou mimo kontrolu společnosti Tesco Mobile a tyto Zásady se proto na ně nevztahují.

6. Přístup k informacím a další práva

Pokud jste poskytli souhlas se zpracováním osobních údajů prostřednictvím aplikace umístěné na webových stránkách společnosti Tesco Mobile, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat, a to písemně na adrese sídla společnosti Tesco Mobile – Vršovická 1526/68b, 100 00 Praha 10 Vršovice nebo prostřednictvím zákaznické telefonické linky na čísle 841 11 22 55 či na email info@tescomobile.cz

Dále Vám náleží tato práva:

(1) V případě, že o to požádáte, je společnost Tesco Mobile povinna poskytnout Vám bez zbytečného odkladu informaci ohledně zpracovávání osobních údajů vztahujících se k Vaší osobě. V takovém případě vás budeme informovat o

(2) Právo na přístup k osobním údajům

(3) Právo požadovat opravu údajů.

Pokud se domníváte, že společnost Tesco Mobile, zpracovatel či jiný příjemce Vašich osobních údajů provádí zpracování v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména pokud jsou údaje o vás nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, potom můžete

7. Cookies

Cookies jsou malé textové soubory vytvářené webovým serverem a ukládané ve vašem počítači prostřednictvím prohlížeče. Když se později vrátíte na stejnou webovou stránku, prohlížeč pošle uložené cookies zpět a server tak získá ty informace, které si u vás předtím uložil. Cookies umožňují odlišit jednotlivé uživatele a mohou být velmi užitečné. Např. právě díky cookies příslušný server ví, jaké Vám má předvyplnit přihlašovací údaje do webového formuláře, či jaké nastavení stránky jste si při předchozí návštěvě uložili. Také různé statistiky a další měřící systémy pracují na principu cookies.

Jistou nevýhodou je, že cookies v určité míře přispívají ke ztrátě anonymity, a proto moderní prohlížeče umožňují ukládání cookies vypnout. V takovém případě však uživatel může přijít o výše uvedené výhody, či dokonce znemožnit prohlížení stránky.

Webové stránky společnosti Tesco Mobile používají pouze ty cookies, které jsou nezbytně nutné k přenosu zpráv mezi webovou stránkou a Vaším počítačem. Bez použití těchto cookies prohlížení webových stránek nebude fungovat, nebude možné využít aplikací, včetně aplikace Samoobsluhy. Pro užívání těchto cookies se nevyžaduje souhlas uživatelů.

8. Kontaktujte nás

V případě vašich dotazů, podnětů či žádostí o informace ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů nás můžete kontaktovat buď písemně na adrese sídla společnosti, na zákaznické lince na čísle 841 11 22 55 nebo prostřednictvím emailu info@tescomobile.cz.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace